Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Samorząd Województwa Podkarpackiego
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Nabór do udziału w projekcie.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym przesłanym za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub złożonym w biurze projektu.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania ze strony internetowej projektu: www.prawojazdy.rze.pl oraz w biurze projektu.

W sposób szczegółowy kryteria rekrutacji precyzuje regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny na stronie internetowej, lub w biurze projektu.